Filtreeri postitusi

Kaarel Ots: 2021. aasta märksõnad võiksid olla common sense, ambitsioonikus ja julgus olla iseseisev

Kaarel Ots on töötanud finantssektoris ca 20 aastat, millest viimased neli aastat töötab ta Nasdaq Tallinna juhatuse liikme ja esimehena. Enne seda töötas Ots konsultatsiooniettevõttes Deloitte finantsnõustamise osakonna juhina ning erinevatel ametikohtadel UniCredit pangas, sh juhataja asetäitja ja korporatiivpanganduse osakonna juhina. Kaarel Ots on olnud Eesti finantssektori ettevõtteid esindava klasterorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liige alates selle loomisest 2012. aastal. 2019. aasta suvel valiti Ots ühehäälselt Teenusmajanduse Koja nõukogu esimeheks, olles enne seda olnud aastaid koja juhatuse liige. Kaarel Otsa karismaatiline isiksus, aastatepikkune kogemus ja oskus keerulisi finantsalaseid teemasid lihtsalt ja arusaadavalt lahti mõtestada on teinud temast hinnatud kõneisiku rahatarkuse edendajana. “Leian, et iga Eesti inimene peab saama olla isemajandav ja soovi korral võimalikult sõltumatu. Nii nagu praeguse kriisiga võitlemisel on igal inimesel isiklik vastutus ka jätkusuutliku ja hästi toimiva riigi kujundamisel,” ütles Ots käesoleva aasta kevadel koroonakriisi algul.

Loe lisaks

Ardo Hansson: unistan jõukast, optimistlikust ja edumeelsest riigist, kus võimalikult paljudel eestlastel on hea elada


Ardo Hansson on olnud Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige 2012-2019. Tulenevalt sellest ametist on teda peetud üheks maailma mõjukaimaks eestlaseks. Tema kogemuste ja teadmiste pagasit on raske ülehinnata. Eesti Panga presidendina ei saanud Ardo Hansson end oma sõnavõttudes üleliia vabalt tunda, kuid vastutusrikka ametiaja lõppedes on olnud võimalus kaasa rääkida paljudel ühiskondlikult olulistel teemadel. “Kui demograafiline olukord veelgi halveneb ja inimeste ootused samas suurenevad, muutub riigi rahanduse kooshoidmine järjest keerulisemaks,” kirjeldas Hansson Eesti majanduse hetkeseisu aasta tagasi.
Loe lisaks

Janar Holm: riigi ülesannetest ja efektiivsusest


Janar Holm on pikaaegne riigiametnik, kes oli 18 aastat tööl riigi teenistuses haridusministeeriumi vastutusalas. Aastatel 2008–2017 oli ta haridus- ja teadusministeeriumi kantsler. 2017. aastal siirdus Holm haridus- ja teadusministeeriumist sotsiaalministeeriumisse tööala asekantsleriks, kus tema koordineerida olid tööhõive ja tööelu arengu teemad. 7. märtsil 2018. aastal nimetas Riigikogu Janar Holmi riigikontrolöri ametisse. Riigikontrolörina on Holm aktiivselt sõna võtnud paljudel teemadel, rõhutades muu hulgas ressursside piiratuse tingimustes valikute tegemise olulisust. „Kõike ja kõikjal võrdselt hästi teha ei ole jõukohane, ükskõik kui efektiivseks me süsteemi ei muudaks. Esmalt tuleb selgusele jõuda, millega riik peab tegelema, millega ta võib tegeleda ning millega tegelemine tuleb lõpetada,” on jaganud Holm mõtteid riigi efektiivsest toimimisest.

Loe lisaks

Kaidi Ruusalepp: ei ole vaja olla kogu aeg esimene, vaid stabiilselt hea


Kaidi Ruusalepp on ülemaailmse investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht. Ta oli Eesti esimene IT-õiguse jurist ja turvalise digitaalse isikutuvastuse seaduse kaasautor. On juhtinud Nasdaq Tallinn Börsi ja olnud Eesti Väärtpaberikeskuse tegevjuht. Viiendat aastat järjest on ta valitud Euroopa startup- ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka. Kaidil on olnud ka tähendusrikas roll Teenusmajanduse Koja algusaastatel, olles koja sünniloo juures ja panustanud tegevjuhina aastatel 2012-2013. Funderbeami edulugu on teinud temast hinnatud esineja rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel. “Edukad inimesed näevad võimalusi seal, kus teised näevad riske,” on öelnud Kaidi, kui uurida tema eduloo võtmesõnu.

Loe lisaks

Arhiiv