Filtreeri postitusi

Tervishoiu päästerõngas: patsientide vaba liikumine

Koroonakriisis on tervishoiu murekohad eriti valusalt esile tulnud, paljud on seda ka isiklikult kogenud, jäädes ootama tähtaegadeta ravijärjekorda. Samuti on palju enam inimesi mõistnud, et pelgalt praeguse tervisekriisi ületamine ei lahenda paraku tervishoiu pikaajalisi probleeme.

Ivo Saarma, Teenusmajanduse Koja nõukogu liige
Foto: Fertilitas

Loe lisaks

Tuleviku töö - uued võimalused ja suunad

Foto: Renee Altrov, Brand Estonia
Töömaailma muutustest ja tuleviku tööst on viimastel aastatel räägitud väga palju. Tehnoloogia kiire areng, töökohtade automatiseerimine, digitaliseerimine ning uute ärimudelite pealetulek seostuvad nüüd mõistega tuleviku töö. Kiiresti muutuv tööturg dikteerib, milliseid oskusi enim vajatakse ja millised töötamisvormid on selleks optimaalseimad, mistõttu peavad kiirete muutustega kaasas käima nii töötajad kui tööandjad. Kogu tööturu muutuste keerises peab meil olema toetav ja mõistlik tööseadusandlus, mis oleks vajadustele vastav, kaasaegne ja paindlike võimalustega.
Loe lisaks

Mait Rungi: välistudengid – vajalikud talendid ja majandusse panustajad

Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi selgitab konkreetsete arvude najal, kui palju välistudengid Eesti majandusse panustavad.

Eesti majandus vajab kvaliteetse, kuid odava allhankija staatusest vabanemiseks talente, spetsialiste ja insenere. Demograafiline olukord ja reaalvaldkonna õppekavade vähene eelistamine seda aga ei luba. Näiteks on puudu 7000-8000 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialisti, mida siinne kõrgharidussüsteem ei suuda piisavalt pakkuda. ITL 2030 ning Tark ja Tegus Eesti 2035 visioonide järgi peame kaasama kõrget lisandväärtust loovaid välisspetsialiste.
Loe lisaks

Mida võime oodata uuelt valitsusliidult?

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei 

Reformierakond ja Keskerakond on moodustanud valitsuse, kellesarnast meil kunagi enne pole olnud. Ühelt poolt saab rõõmustada Eesti esimese naispeaministri ja soolise tasakaalu üle valitsuse ministrite osas, teisalt on ootused ja väljakutsed uuele valitsusele märkimisväärselt kõrged. Praegusel keerulisel ajal keset tervise- ja majanduskriisi vajame läbimõeldud ja kaalutletud, ent kiireid otsuseid. Ja teisalt oleme olukorras, kus ootavad lahendusi mastaapsed teemad nagu rahandus, rohe- ja digipöörde läbiviimine, jätkusuutlik tervishoiu- ja haridussüsteem jne. 

Meile lubati üldsõnalist koalitsioonilepet ja nii ta tegelikult tuligi. Kui aga vaadata suurte teemade sisse, siis leiame palju olulist, mille sisuline töö alles ootab ees. Uus valitsus soovib senisest tihedamat koostööd ettevõtlusorganisatsioonidega ning seda on muidugi rõõm kuulda. Nagu meil kojas tavaks, siis kohtume kõikide teenusmajandussektori jaoks oluliste ministrite ja tippametnikega, et tuua välja probleemkohad, arutleda võimalike lahenduste üle ning teha koostööd Eesti majanduse käekäigu heaks.

Toome välja peamised teemad koalitsioonileppest, mis haakuvad Teenusmajanduse Koja visiooni, väärtuste ja eesmärkidega ning mis saavad peamisteks arutelupunktideks meie järgnevatel kohtumistel ministrite ning ametnikega.
Loe lisaks

Ettevõtte ravikindlustusest on saanud motivatsioonipaketi oluline osa

Töötajate motiveerimiseks pakutakse erinevaid võimalusi alates sportimisest ja ühisüritustest kuni lisapuhkepäevadeni. Atraktiivse võimalusena on valikusse lisandunud ettevõtte ravikindlustus, mis lubab töötajal tarbida tasulisi meditsiiniteenuseid kiirelt ja efektiivselt. IIZI Kindlustusmaakler ASi ravikindlustuse kogemust kommenteerib finantsjuht Kaido Kepp.

Loe lisaks

Arhiiv