Teenusmajanduse koda

Toetajad

Lisaks liikmeskonnale on Kojal mitmeid toetajaid, kes on andnud hoogu ühekordse rahalise toetusega. 

Koja toetajate jaoks on oluline, et Eesti oleks edukas riik, mille teenusettevõtted on maailmas konkurentsivõimelised ja meil kodanikena oleks võimalus tarbida maailmatasemel teenuseid nii era- kui avalikust sektorist. Selleks peab Eesti majandusruumis toimima kaasaegne haridus- ja tervishoiusüsteem, töökohtade loomist toetav fiskaalpoliitika ning võimalikult lihtne seaduskeskkond.

Teenusmajanduse Koda on toetanud:
Mainor AS
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Mainor Ülemiste AS