Kommenteeri

TMK ettepanekud seoses Covid-19 eeldatava mõjuga majandusele

Teenusmajanduse Koda kogus liikmetelt ettepanekuid ja esitas Vabariigi Valitsusele pöördumise, et aidata leevendada koroonaviirusest tingitud majanduslikke kahjusid. Teenusettevõtete kõige tõsisem probleem tänases ärikeskkonnas on kiire vabade finantsvahendite vähenemine.

Tunnustame Vabariigi Valitsust tehtud töö eest tänases erakorralises olukorras, kus esmatähtis on tagada tervishoiusüsteemi toimimine ja viiruse levi piiravate meetmete rakendamine.

Eesti ja maailma majandus on saamas väga tõsist kahju. Seetõttu soovime toetada valitsust otsustes, mis aitaksid kriisi läbida jätkusuutlikel ettevõtetel ja olulistel maksumaksjatel. Need on ettevõtted, kes on hoidnud kõrgelt maksustatud töökohti läbi seniste kriiside ning kes täna on peamised riigikassa ülalpidajad. Selliste ettevõtete läbi suudame peale kriisi ka kõige kiiremini oma majanduse taastada.

Teenusmajanduse Koja liikmed on ettevõtted, kelle põhivara on inimesed ja teadmised ning kes pakuvad kõrge lisandväärtusega teadmusmahukaid teenuseid - juhtivad tehnoloogia-, meditsiini-,finants-, haridus-, õigus-, konsultatsiooni-, kinnisvara- ning loomevaldkonna ettevõtted. Need on teenussektorid, mille kulubaasist moodustab suurema osa palgakulu ja kes annavad suurima osa kaasaegse majanduse SKT-st. Kuna palgakulu on Eesti Vabariigis konkurentsitult kõige kõrgemini maksustatud majandussisend, siis teeb tänane kriis teenusettevõtjate olukorra iseäranis keeruliseks ja sunnib töökohtade kiirele vähendamisele, mis omakorda lööb tugevalt maksulaekumisi.

Teenusettevõtete kõige tõsisem probleem tänases ärikeskkonnas on kiire vabade finantsvahendite vähenemine. Seega teeme ettepaneku järgmise meetme rakendamiseks:

  • Peatada sotsiaalmaksu tasumine kolmeks kuuks (nt. juuni, juuli, august) kõikidele ettevõtetele. Maksu tasumise peatamist on võimalik lihtsalt korraldada väikeste administratiivsete kuludega. Sellise meetme eeliseks on, et toetatakse vaid ausalt makse maksvaid ettevõtteid. Mõju riigikassale on kiire, sest sotsiaalmaksu peatamine aitaks vähendada töökohtade kaotamist ja palgalangetusi. Tegemist ei ole riigilt abiraha küsimisega, vaid kriisi mõju vähendamisega oluliste teabetöökohtade loojatele, töövõtjatele ja maksumaksjatele, kelle hulgas on näiteks koolid ja haiglad.

Peame oluliseks, et Vabariigi Valitsus aitaks eeskätt neid ettevõtteid ja töövõtjaid, kes on olnud maksumaksjatena vastutustundlikud, vältinud maksude optimeerimise võimalusi ning kelle poolt seni makstud maksude toel me suures osas praeguses kriisis ka hakkama saame.

Teenusmajanduse Koda on avatud ja valmis Vabariigi Valitsusega koostööks ja andma oma liikmete panuse tekkinud kriisis kiirendatud korras tegutsemiseks.

 

Lisa kommentaar

Email again: