Teenusmajanduse koda

Liikmemaks

Teenusmajanduse Koja MTÜ liikmeks võivad olla kõik juriidilisi isikuid, kes jagavad meiega ühiseid väärtusi ja soovivad toetada innovatiivset ning säästlikku Eesti arendamist. 

Liikmemaksu määrad:

  • 0-9 töötajat või sotsiaalmaksuga maksustatav tööjõukulu kuni 300 000 eurot liikmemaksu määr - 300 eurot
  • 10-20 töötajat või sotsiaalmaksuga maksustatav tööjõukulu aastas  300 001 - 500 000 eurot liikmemaksu määr - 500 eurot
  • 21 - … töötajat või sotsiaalmaksuga maksustatav tööjõukulu aastas 500 001 - ...  eurot liikmemaksu määr - 700 eurot

Arve võib soovi korral jagada osadeks.