Teenusmajanduse koda

Tegevtiim

Koja igapäevaseid tegevusi ja asjaajamisi korraldab tegevtiim.


Kairit Kalvik
Projektijuht
Tel: +372 55 662 695
E-mail: kairit.kalvik@teenusmajandus.ee

Kairit hoiab kätt pulsil Koja kommunikatsioonitegevustel: korraldab kokkusaamisi ja üritusi, koostab infokirja, haldab kodulehte ning vastutab ametlike kirjade ning seisukohtade väljasaatmise eest. Kairit on alati valmis networkinguks, otsima koostöövõimalusi ja know-how'd, mis aitaks Koja visiooni elluviimisel.

Hanna Jäe
Projektijuht
Tel: +372 56 655 106
E-mail: hanna.jae@teenusmajandus.ee

Hanna tegeleb Kojale uute toetajate, mõttekaaslaste ning liikmesettevõtete leidmisega. Tema rolliks on hallata Koja egiidi all tegutsevaid töögruppe ning leida võimalusi  liikmetele erinevate ürituste korraldamiseks.