Teenusmajanduse koda

Miks ma kuulun TMK-sse?

Jaan Pillesaar, juhatuse esimees
Helmes AS
"Võtsin Koja juhtimise vastutuse kanda sellepärast, et iga inimene peaks oma elus tegema vähemalt ühe heategevusliku, ühiskonnale kasuliku projekti. Oleme Kojas oma projektiks valinud teema, milles näen suurimat loodavat väärtust ühiskonnale – kaasaegse tehnoloogia ja majandusteaduse rakendamine kogu ühiskonna teenistusse. Kui Teenusmajanduse Koja visioon tulevikuühiskonna korraldusest õnnestub ellu viia, saab Eestist eeskujuriik tuleviku maailmale. Kõikide Eesti kodanike elatustase tõuseb märgatavalt. Ja kõigi nende riikide heaolu, kes Eestist seejärel eeskuju võtavad."

Merlin Salvik, juhatuse liige
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ
"Olen alates 2013. aastast Teenusmajanduse Koja juhatuse liige ning ning enne seda aastaid aktiivselt kaasa löönud Teenusmajanduse Koja hariduse- ja tööelu teemakojas. Liikmeks olemine annab võimaluse väikest viisi maailma parandada – meie tegevus ei mõjuta vaid meie enda ringkonda vaid kõiki Eesti kodanikke. Läbi koja saame üheskoos teiste ettevõtjatega ühiskonna heaks midagi ära teha. Mul on rõõm, et Teenusmajanduse Koja liikmeteks on ettevõtjad, kes jagavad samu väärtushinnanguid ning kellele läheb korda Eesti majandus-ja õiguskeskkond."

Ivar Veskioja, juhatuse liige
1Office OÜ
"Arenenud riikide rikkuse aluseks ei ole tootmine, vaid maailmatasemel teenused ja intellektuaalomandiga seotud tulud. Soovin panustada Eesti teenusmajanduse eduloo kirjutamisel läbi oma ettevõtete ja Teenusmajanduse Koja."

Ander Ojandu, juhatuse liige
Civitta Eesti AS
"Kuulun TMK-sse, kuna suured eesmärgid inspireerivad. Kui suudan koos teiste, kõrget lisandväärtust loovate ettevõtetega, seada ja saavutada eesmärke, mis mõjutuvad Eesti inimeste elu, siis inspireerib see seadma ja saavutama suuri eesmärke ka oma ettevõttes. Kui ettevõtte eesmärgid täituvad, siis omakorda on hea anda positiivne emotsioon ühistesse eesmärkidesse ja tegevusse."

Evelyn Sepp, juhatuse liige
"Alati on mõistlik proovida ise teha asju paremaks kui vaid kiruda. Ettevõtjate ühistegevust ja panust ei maksa kunagi alahinnata. Olen Teenusmajanduse sünnile palju aastaid kaasa elanud  ja mõelnud ning toetanud  targa majanduse edenemist erinevas rollis. Viimased aastad ka seda organisatsiooni tegevjuhtides. Nüüd hoides mitmes vallas valitsussuhteid ning otsides koostöökohti selleks, et Eesti riik saaks oma 100-ndaks sünnipäevaks  targemaks ja sitkemasse vormi kui seni. Saaks lahti ülekaalust ja muust mahajätmisväärsest, saaks IT-süsteemid tööle ja saaks hõivatud nii vähe inimtööjõudu kui vähegi mõeldav, aga pakkuma teenuseid seal ja viisil, mida inimestel ka päriselt vaja on ja mida teised riigi eest teha ei saaks. Olgu see siis bürokraatia, ekspordi, innovatsiooni, korruptsiooni ehk läbipaistva ärikeskkonna ja seda toetava riigivalitsemise või ka hariduse vallas. Eriti südamelähendane on  mulle aga ettevõtlusharidus. Just asutasin sellise organisatsiooni nagu Heade Otsuste Sihtasutus, mille üks peamisi eesmärke on haridusinnovatsioon tehnoloogiahariduses ja selle kandmine ääremaalt pärit koolinoorteni. Seega strateegiline talendiarendus, mille põhimõte on õppida parimatelt,  kogeda päris asju ja rakendada oma teadmisi globaalselt."