Kommenteeri

Uus virtuaalne turuplats viib Eesti teenusepakkujad e-residentideni

Tänaseks on üle 74 000 Eesti e-residendi rajanud juba ligi 15000 Eesti ettevõtet. Umbes iga viies e-resident loob siin ettevõtte. Uuendatud virtuaalne turuplats e-Residency Marketplace pakub e-residentidele turvalisemat ja mugavamat viisi leida Eesti teenusepakkujate hulgast koostööpartnereid. Uus turuplats loodi eesmärgiga juhtida e-residentide tähelepanu sellele, et programmi tiim on teinud ära eeltöö ettevõtete usaldusväärsuse kontrollimisel ja et turuplatsil mitte esindatud ettevõtetega ärisuhte alustamine on riskantsem.
Foto: 

E-residentsuse programmi asejuhi Dagmar Vlassovi sõnul on Eesti teenusepakkujate suurem roll e-residentsuse ökosüsteemis võtmeks, kuidas Eesti riik e-residentide ettevõtete edust ja aktiivsusest rohkem kasu saaks. ,,Eesti pakub ainsana maailmas võimalust oma ettevõtet e-teenuste abil kaugteel luua ja juhtida. Enamasti vajatakse selleks teenusepakkujate abi.  E-residentsuse uus virtuaalne turuplats pakub e-residentidele kindlustunnet, turvalisust ja läbipaistvust. Turuplatsi teenusepakkujate taust on e-residentsuse programmi poolt kontrollitud, sellel esitletud ettevõtted peavad kinni programmi poolt nõutud käitumisjuhistest ja nõustavad oma kliente läbipaistva ja seaduskuuleka ettevõtluse osas,” ütles Vlassov.

E-residentidele äritegevuse haldamise teenust pakkuva E-Residency Hub OÜ juhatuse liige Martin Lään tõdeb, et e-residentsus on loonud Eesti firmadele uue turuniši. ,,E-residentsuse programm aitab kohalikel ettevõtjatel piiri taha laieneda. Kaasaegsed IT-lahendused võimaldavad meil luua kaugtöökohti ka Eesti regioonidesse, kus seni olid võimalused piiratumad. Näiteks on meie tiimis raamatupidajaid, kes elavad-töötavad Tamsalus ja Viljandis,” ütleb Lään. 2017. aastal loodud ettevõtte käive on kolme aastaga enam kui kolmekordistunud.

Ka Eesti ühe suurema e-residente teenindava ettevõtte 1Office tegevjuht Ragnar Everest  toob välja, et tänu e-residentsusele tuleb Eestisse rohkem äri ja riigist on saanud rahvusvahelise ettevõtluse keskus. ,,E-residentsus panustab riigi innovaatilisuse kasvu ja kujundab Eesti mainet globaalsel tasandil. Programm juhib tähelepanu riigisisestele kitsaskohtadele näiteks seadusandluses, mida õnnestub seeläbi parendada. Kindlasti tõuseb töö käigus ka e-residente teenindavate ettevõtete oskusteave, seda kasvõi rahvusvahelise äri ja maksunduse osas,” ütleb Everest. Ta lisab, et ehkki 1Office tegeles ka varasemalt mitteresidentide teenindamisega, on programmi käivitamisega seoses firma töömaht suurenenud. ,,Täna on meil umbes 1500 e-residendist klienti. Tulenevalt kliendivoo kasvust avasime harukontori Hiiumaal. See on meie ja kaudselt ka e-residentsuse programmi panus Eesti regionaalsesse arengusse, ” sõnab Everest.

Viimase 18 kuu jooksul on virtuaalsel turuplatsil esitletud teenusepakkujate hulk kahekordistunud. Täna on turuplatsil esindatud üle 60 ettevõtte ,,Sõel turuplatsile jõudmiseks on tihe - tiim uurib teenusepakkuja ärilist käitumist, pakutavaid teenuseid, hinnaklassi ja muid aspekte. Lisaks on turuplatsile pääsemise eelduseks e-residentidest klientide olemasolu ja vähemalt kahe e-residendi digiallkirjastatud soovituskiri,” selgitab Vlassov. Enim on turuplatsil äriühinguteenuse pakkujaid, esindatuselt järgmised on õigusbürood ning maksu- ja finantsnõustajad. ,,Ettevõtlike e-residentide vajadused on erinevad, eriti ootame programmiga ühendust võtma rahvusvahelise kogemusega maksueksperte, e-kaubanduse, turunduse ja projektijuhtimise tööriistu ning teavet pakkuvaid ettevõtteid ning makselahenduste pakkujaid,” kutsub Vlassov Eesti ettevõtteid e-residentsuse virtuaalse turuplatsiga liituma.

Lisa kommentaar

Email again: