Kommenteeri

TMK ettepanekud Vabariigi Valitsusele lisameetmete osas seoses Covid-19 kasvava mõjuga majandusele

Teenusmajanduse ettevõtted annavad üle 70% Eesti majanduse SKT-st ja seetõttu on tegemist kõige enam SKT-d mõjutava majandusvaldkonnaga. Majandusolukorra hindamiseks teenusmajanduses sektoris viisime Teenusmajanduse Koja liikmete seas läbi küsitluse, et paremini mõista valdkonna ettevõtete olukorda ning ootusi valitsusele. Uuringu tulemuste kokkuvõte saadeti kirja lisana. Vastavalt liikmete tagasisidele koostasime Vabariigi Valitsusele pöördumise, kus rõhutasime kõik olulisi aspekte. 

Uuringu taustaks on oluline teada, et Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal Eesti teenusmajandussektoris hõivatud 457 300* inimest, millega see sektor on konkurentsitult riigi suurim tööandja ja maksumaksja. Sektor erineb ülejäänud majandusest eeskätt selle poolest, et tema kulubaasist moodustavad kõige suurema osa tööjõukulud ja tööjõumaksud.

Uuringust tulenevalt märkis enamus vastajaid, et nende poolt eelistatud meede kriisi põhja üle elamiseks on sotsiaalmaksukohustuse peatamine vähemalt kolmeks kuuks.

On selge, et riigi suurima töötajate arvuga majandusvaldkonna toetamine kriisis annab suurima efekti lähiajal kiiresti kasvava tööpuuduse piiramisele ja tänu töökohtade säilimisele tagab kõige paremini pikaajalise maksulaekumiste jätkusuutlikkuse. Seega soovitame, et arvestaksite sotsiaalmaksu laiapõhjalist peatamist või vähendamist Vabariigi Valitsuse järgmises täiendavate majandusmeetmete paketis ning teises lisaeelarves.

Küsitluse tulemused näitavad ka, et suurem osa teenusettevõtteid prognoosivad tõsisemaks kriisiajaks saabuvat sügist, kuna üldine vaba raha ja tarbijausalduse kahanemine ning tarneahelate katkemisest tingitud kahjud jõuavad nende ettevõteteni viitega.

Sotsiaalmaksu peatamise meetme eeliseks riigile on, et toetatakse kõige enam ausalt makse maksvaid ja jätkusuutlikke ettevõtteid ning toetus kandub otseselt üle muidu koondamisele minevatele töötajaile, kes oma tarbimisega sisemaist nõudlust ülal hoida aitavad.

Tööjõumaksude vähendamise meetme mõju riigi kassavoole on sarnaselt iga investeeringuga lühiajaliselt negatiivne, kuid pikaajaliselt vähendab kõige tõhusamalt kriisi mõju SKT-le. Tegemist ei ole riigilt tagastamata abi küsimisega, vaid riigi investeeringuga oluliste töökohtade ja maksumaksjate säilimisse.

Teenusmajanduse Koda on avatud kõigiks aruteludeks riigile tervikuna kasulike majandusmeetmete valiku osas ja soovib valitsusega aktiivselt nendes küsimustes kaasa mõelda.


* Vastavalt EMTAK 2008 klassifikaatorile on teenusmajandussektorina arvesse võetud jaotised G-S Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE uuringust koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga, 2012.a.

 

Lisa kommentaar

Email again: