Teenusmajanduse koda

KODA MEEDIAS

Oleme koondanud siia meedias ilmunud artiklid, mis toetavad Teenusmajanduse Koja sõnumit ning aitavad erinevate valdkondade lõikes probleemkohti selgitada.

Samuti leiad viited kõikidele eetrisse läinud Äripäeva raadiosaated saatesarjast Isemajandav Eesti.

Koostöös Äripäevaga algatas Teenusmajanduse Koda riigireformiteemalise saatesarja “Isemajandav Eesti”. Riigireformiteemaline saatesari Äripäeva raadio eetris kajastab riigi ja erasektori koostöövõimalusi ning -probleeme, arutleb riigi majandusliku ja haldusjuhtimise efektiivsuse parendamise võimaluste üle, riigile kuuluvate ettevõtete parema majandamise ning reformide vajalikkuse üle. Samuti lahatakse saates erinevaid valdkonnaga seotud otsuseid, uudiseid ja lahendeid. Raadiosaade viiakse otse-eetris läbi kaks korda kuus. Saatesarja avalöök toimus esimese saatega 2018. aasta jaanuaris.